มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขับขี่ยากเพราะกินซ้าย ทำอย่างไรดี?

ผู้ที่เริ่มหัดขับขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมักประสบปัญหาแบบเดียวกันคือ "รถกินซ้าย" จึงรู้สึกว่าขับขี่ยากเพราะรถเทน้ำหนักไปทางซ้าย ต้องออกแรงขืนไว้ให้ตรงตลอดเวลา พ่วงข้างลานทองขอแนะนำวิธีปฏิบัติดังนี้

ปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับแต่งศูนย์: การติดตั้งและปรับแต่งศูนย์มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างต้องทำโดยช่างผู้มีประสบการณ์  ในประเทศไทยกำหนดให้ขับรถเลนซ้าย พ่วงข้างจึงถูกติดตั้งไว้ทางด้านซ้ายของรถมอเตอร์ไซค์ โดยทั่วไปจะส่งผลให้รถถ่ายเทน้ำหนักไปทางซ้าย (กินซ้าย) จึงต้องปรับแต่งศูนย์ใหม่ให้เกิดความสมดุลในการขับขี่ ซึ่งการนี้ต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญเฉพาะ สำหรับลูกค้าของร้านพ่วงข้างลานทองซึ่งนำรถมาติดตั้งพ่วงข้างที่ร้านเราได้ปรับแต่งศูนย์รถของท่านโดยช่างผู้ชำนาญ อย่างไรก็ตามหากเกิดปัญหาในการขับขี่ท่านสามารถโทรสอบถาม และนำรถมาให้เราปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมได้

ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกและลมยางให้สมดุล: ยางล้อของพ่วงข้างเป็นจุดรับน้ำหนักที่ส่งผลต่อสมดุลในการขับขี่ เมื่อต้องบรรทุกน้ำหนักมากๆ ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ายางรถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจเช็คสภาพยางและลมยางก่อนการใช้งานเสมอ เมื่อเพิ่มน้ำหนักบรรทุกควรเพิ่มลมยางขึ้นอีกให้สัดส่วนสมดุลกับน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้น

ฝึกหัดขับขี่ให้เกิดความชำนาญ: แม้ว่าหลังจากติดตั้งพ่วงข้างและได้มีการปรับแต่งศูนย์ดีแล้ว แต่ผู้ขับขี่ยังต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และต้องฝึกหัดขับขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างให้เกิดความชำนาญ น้ำหนักของพ่วงข้างจะฉุดกำลังของเครื่องยนต์ลงส่วนหนึ่ง ผู้ขับขี่ต้องลดระดับความเร็วลงจากเดิม ผ่อนความเร็วในการเข้าโค้งและตีโค้งวงกว้างกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วไป ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝน เมื่อได้ขับขี่บ่อยครั้งก็จะรู้สึกว่าขับขี่ได้คล่องขึ้น ง่ายขึ้น

การปรับแต่งศูนย์สำหรับมอเตอร์ไซค์ที่เคยประสบอุบัติเหตุ: มีปัญหาบางอย่างที่ทำให้การปรับแต่งศูนย์เป็นไปได้ยากนั่นคือ รถมอเตอร์ไซค์ที่เคยประสบอุบัติเหตุหรือผ่านการชนมาแล้ว หรือถูกนำไปดัดแปลงจนเสียสภาพ เมื่อนำมาติดตั้งพ่วงข้างจะปรับแต่งศูนย์ให้เที่ยงตรงได้ยาก