พ่วงข้าง


รหัสสินค้า: A 144

รหัสสินค้า: A 143

รหัสสินค้า: A 141

รหัสสินค้า: A 138

รหัสสินค้า: A 131

รหัสสินค้า: A 125

รหัสสินค้า: A 114

รหัสสินค้า: A 106
รหัสสินค้า: A 106

รหัสสินค้า: A 104
รหัสสินค้า: A 104

รหัสสินค้า: A 54
พ่วงข้างอเนกประสงค์
บุอลูมิเนียมทั้งคัน เสริมฝาปิดอลูมิเนียม มีไฟหน้า-หลัง
size "S" ขนาดตัวพ่วง 60x120 เซนติเมตร
รับน้ำหนักได้ประมาณ 300 กิโลกรัม

รหัสสินค้า: A 46
พ่วงข้างอเนกประสงค์-หน้ากลม ทำจากเหล็กแป๊บน้ำ
ปูพื้นไม้ ไม่มีไฟหน้า-หลัง (ติดเพิ่มได้)
size "Mini" ขนาดตัวพ่วง 50x100 เซนติเมตร
รับน้ำหนักได้ประมาณ 200 กิโลกรัม

รหัสสินค้า: A 38
พ่วงข้างแบบเก๋งจีน (ไม่มีหลังคา)
บุแผ่นเหล็กทั้งคัน เสริมเบาะนั่งและพนักพิง มีไฟหน้า-หลัง
รับน้ำหนักได้ประมาณ 300 กิโลกรัม
*เลือกสีรถได้

รหัสสินค้า: A 27
พ่วงข้างอเนกประสงค์-หน้ากลม ทำจากเหล็กแป๊บน้ำ-สีดำ
บุอลูมิเนียมทั้งคัน เสริมฝาปิดอลูมิเนียม
ไม่มีไฟหน้า-หลัง (ติดเพิ่มได้)
size "S" ขนาดตัวพ่วง 60x120 เซนติเมตร
รับน้ำหนักได้ประมาณ 200 กิโลกรัม

รหัสสินค้า: A 21
พ่วงข้างอเนกประสงค์-หน้ากลม ทำจากเหล็กแป๊บน้ำ
ปูพื้นไม้ โช้คเดี่ยว ไม่มีไฟหน้า-หลัง (ติดเพิ่มได้)
size "Mini" ขนาดตัวพ่วง 50x100 เซนติเมตร
รับน้ำหนักได้ประมาณ 250 กิโลกรัม

รหัสสินค้า: A 17
พ่วงข้างอเนกประสงค์-หน้ากลม ทำจากเหล็กแป๊บน้ำ
ปูพื้นไม้ ไม่มีไฟหน้า-หลัง (ติดเพิ่มได้)
size "Mini" ขนาดตัวพ่วง 50x100 เซนติเมตร
รับน้ำหนักได้ประมาณ 200 กิโลกรัม

รหัสสินค้า: A 16
พ่วงข้างอเนกประสงค์-หน้ากลม ทำจากเหล็กแป๊บน้ำ
ปูพื้นไม้ ไม่มีไฟหน้า-หลัง (ติดเพิ่มได้)
size "Mini" ขนาดตัวพ่วง 50x100 เซนติเมตร
รับน้ำหนักได้ประมาณ 250 กิโลกรัม

รหัสสินค้า: A 13
พ่วงข้างอเนกประสงค์เสริมแผงขายของ
ปูพื้นไม้ ไม่มีไฟหน้า-หลัง (ติดเพิ่มได้)
size "S" ขนาดตัวพ่วง 60x120 เซนติเมตร
รับน้ำหนักได้ประมาณ 300 กิโลกรัม

รหัสสินค้า: A 12
พ่วงข้างบรรทุกแก๊ส
ปูพื้นด้วยเหล็กเส้น ไม่มีไฟหน้า-หลัง (ติดเพิ่มได้)
ติดตั้งโช้คเพิ่มได้
ขนาดตัวพ่วง 60x120 เซนติเมตร
รับน้ำหนักได้ประมาณ 300 กิโลกรัม แข็งแรงทนทานมาก

รหัสสินค้า: A 11
พ่วงข้างอเนกประสงค์ ทำจากเหล็กแป๊บน้ำ
ปูพื้นไม้ ไม่มีไฟหน้า-หลัง (ติดเพิ่มได้)
size "Mini" ขนาดตัวพ่วง 50x100 เซนติเมตร
รับน้ำหนักได้ประมาณ 200 กิโลกรัม

รหัสสินค้า: A 6
พ่วงข้างอเนกประสงค์เสริมแผงขายของ
ปูพื้นไม้ ไม่มีไฟหน้า-หลัง (ติดเพิ่มได้)
size "S" ขนาดตัวพ่วง 60x120 เซนติเมตร
รับน้ำหนักได้ประมาณ 300 กิโลกรัม

รหัสสินค้า: A 5
พ่วงข้างอเนกประสงค์
ปูพื้นตะแกรงเหล็ก, ประตูด้านหลัง
size "S" ขนาดตัวพ่วง 60x120 เซนติเมตร
รับน้ำหนักได้ประมาณ 300 กิโลกรัม

รหัสสินค้า: A 3
พ่วงข้างอเนกประสงค์เสริมพนักพิง
ปูพื้นไม้ ไม่มีไฟหน้า-หลัง (ติดเพิ่มได้)
size "S" ขนาดตัวพ่วง 60x120 เซนติเมตร
รับน้ำหนักได้ประมาณ 300 กิโลกรัม

รหัสสินค้า: A 2
พ่วงข้างอเนกประสงค์เสริมพนักพิง
size “s“ ขนาดตัวพ่วง 60x120 เซนติเมตร
ปูพื้นไม้ ไม่มีไฟหน้า-หลัง (ติดเพิ่มได้)
รับน้ำหนักได้ประมาณ 300 กิโลกรัม

รหัสสินค้า: A 1
พ่วงข้างอเนกประสงค์เสริมตะแกรงรอบทั้งคัน 3 ชั้น
ปูพื้นไม้ ไม่มีไฟหน้า-หลัง (ติดเพิ่มได้)
size "S" ขนาดตัวพ่วง 60x120 เซนติเมตร
รับน้ำหนักได้ประมาณ 300 กิโลกรัม